Skriv bedre titteltagger og metabeskrivelser

Titteltagg og metabeskrivelse bør ikke forgylles

Indiana Jones står sammen med nazi-kollaboratøren Walter Donovan i en hule fylt med ulike beger. Noen er store og forgylte med fristende juveler, mens andre er små og enkle. Kun ett av dem har tilhørt Jesus. Men hvilket? Korsfareren som vokter hulen har bedt dem om å “Choose wisely”.

Titteltaggen og metabeskrivelsen er det eneste som står mellom dem som søker din nettside. Hvordan skal du formulere dem slik at de velger din oppføring og ikke den over eller under?

Titteltagg og Metabetabeskrivelse – The basics

Slik fremstår tittel og meta – som vi SEOere gjerne forkorter det til – i søkeresultatet:

Eksempel på SERP med fremmhevet titteltagg og metabeskrivelse

Google har disse fysiske begrensningene for hvor mye de viser i søkeresultatet

  • Titteltagg: 487 pixler. Vi snakker gjerne om antall tegn, men det er den fysiske plassen som er begrenset. Du ha langt flere l-er enn m-er. Men siden det er lettere å telle tegn enn piksler er tommelfingerregelen å holde det under 65 tegn.
  • Metabeskrivelse: 933 pixler / 158 tegn. Siden metabeskrivelsen går over to linjer må du også ta hensyn til linjeskift, så det du egentlig har er 2 x 79 tegn.

NB: Tittel og meta er direktiver. Google kan velge å IKKE vise dem om de mener at det er andre ting som er mer relevant for den som søker. Google gjør også dette om metabeskrivelsen mangler.

SEO-verdien av en god titteltagg

Titteltaggen er det viktigste ranking-elementet på siden din. Hvis du ønsker å bli nummer 1 i Google for ordet ”webstrategi” eller ”Reise til Cuba” så må du bruke det i tittelen.

Eyetrackingstudier viser at vi scanner de første ordene i SERPET

Eyetrackingstudier viser også at vi skummer søkeresultatsider (SERP – Search Engine Result Page).  Tommelfingerregelen er derfor å ha søkeordet/triggerordet først i tittelen. Men dette er noe som bør testes. Ta også hensyn til hvordan de andre oppføringene i SERPet ser ut.

Metabeskrivelsen har ingen påvirkning på ranking, men en god metabeskrivelse vil kunne påvirke click-through og bounce rate.

Mange tenker feil når de lager titteltagger og metabeskrivelser


Skurken Walter Donovan tenker at drikkebegeret til Jesus må være storslagent og forgylt, men blir brutalt redusert til aske når han tar en slurk av det. ”He chose … poorly” sier korsfarer-vakten lakonisk.

La Donovans skjebne være en reminder om at titteltaggen og metabeskivelsen er ikke reklame. Vær veldig forsiktig med å smøre på med adjektiver og salgsbudskap. Med mindre du vet at folk er helt i slutten av en kjøpsprosess. Du risikerer nemlig at de føler seg slik:

this looks good wtf

Tittel og meta skal selge siden du sender dem til, ikke produktet eller tjenesten på siden. Du skal hjelpe folk å velge riktig link ved å gi en korrekt beskrivelse av siden som frister folk til å klikke. ”Dette er det du finner/kan gjøre om du klikker på denne linken”.

Jeg gjentar: Tittel og meta har som oppgave å gi et riktig bilde av siden du vil hente folk til. Overselger du risikerer du at de bare hopper rett ut igjen.

Atferdspsykologi har nøkkelen 

For at noen skal utføre en atferd er det i følge verdens ledende ekspert på atferdspsykologi – BJ Fogg – 3 ting som må være på plass: Vi må ha motivasjon, evne og en trigger.

Eller for å si det på en annen måte: Vi må ville det, forstå hvordan vi skal gjøre det og vi må trigges til å gjøre det NÅ. Uten den triggeren vil vi utsette det. Og vi elsker å utsette ting.

Tenk på tittel og meta som en trigger. Vi skal trigge folk til å klikke. Hvordan triggere utformes varierer med motivasjonsnivå og evne.

  1. Godt motiverte som mangler kunnskap trenger en hånd å holde i. En fasilitator som viser vei. I tittel og meta handler det gjerne om termer som ”Få oversikt”, ”Enkel forklaring”, ”Rask levering”, ”Brukervennlig løsning”. Vi trigger dem ved å eliminere evne-problemet.
  2. Er målgruppen lite motivert men har gode evner/godt kunnskapsnivå, må det bygges inn motivasjon i triggeren.
  3. Veldig motiverte og evnerike trenger bare et lite signal. Brenner det på kontoret holder det med et lite exit-skilt for at du finner veien ut. I en titteltag handler det mest om riktig bruk av søkeord og å holde det enkelt.
  4. Ingen trigger biter på dem som verken har motivasjon eller evner. Du får ikke meg til å svømme den engelske kanalen uansett hva du lokker med.

BJ Foggs triggere

Så hvordan er atferdspsykologien i et søk? 

Motivasjon og evne vil variere, men vi kan anta at det er en viss grad av motivasjon tilstede. Ellers ville en aldri ha googlet.

Vi kan også anta at det ofte er litt mindre evne tilstede. Hvis evnen var 100% hadde de antagelig ikke trengt å gjøre ett søk.

Min påstand: Flere bør utforme titteltag og metabeskrivelse som en fasilitator-trigger.

Alt for mange behandler tittel og meta som en skrikende reklameplakat når de egentlig burde se på det som en enkel bruksanvisning. Bruk Adwords til reklamebudskapet og la din organiske oppføring i søkeresultatet virkelig stå for den siden du sender folk til.

Indianas Jones livreddende tips: Forstå personas

I Indiana Jones og det siste korstog definerte Walter Donovan Jesus som ”The Son of God” og valgte et storslagent drikkebeger av gull, mens arkeologen Jones ga han personaen ”son of a carpenter” og valgte – helt riktig – et enkelt trebeger.

Personas er en måte å personliggjøre segmenteringen din, slik at den blir enklere å forholde seg til for dem som lager innhold. Rett å slett og samle de store kunde-/brukergruppene i en fiktiv person eller arketype. UX-folk bruker det til å kvalitetssikre at de lager nettsider for målgruppen og ikke for seg selv.

Det mange glemmer er at UX, eller brukeropplevelse som det heter på norsk, starter i søkeresultatet med en tittel og metabeskrivelse som appellerer til din valgte målgruppe. Du må trigge folk og du må trigge de folkene du ønsker og trigge. Ved å bruke personas blir den jobben mye enklere.

Personas kan en bruke uker og måneder på å definere, men på samme måte som Indiana Jones trenger du ikke alltid en helt 100% gjennomarbeidet personas for å skrive tittel og meta, men du kan tenke over noen av disse elementene:

Kjønn og aldersgruppe: Dette vil hjelpe deg å finne riktig tone

Motivasjon/mål med besøket: Hvor er de i kjøpsprosessen? Hva er de ute etter? Kjøp? Oversikt? Inspirasjon? Priser? Kunnskap? Dette vil gi deg gode setninger å bruke i metabeskrivelsen.

Evne/Kunnskapsnivå: Snakker du til eksperter som om de var nybegynnere mister de tillit og gidder IKKE å klikke på linken din. Og bruker du fagsjargong til nybegynnere så  skjønner de deg ikke..

Choose wisely.

PS: Les gjerne DIY User Personas for en dypere forståelse av personas og besøk http://www.behaviormodel.org/ for å lære mer om atferdspsykologi.

Kåre Garnes

15 SEO lessons from hard rock & metal

*First published on iProspects blog.

———————————————————————-

By Kåre Garnes@kaaregarnes

SEO Lessons from hard rock & metal

Ever wondered how much longer it will be before your SEO efforts are yielding results?

seo lessons from hard rock and metal

So was a client of mine, frustrated by seeing only minor improvements three months in. Knowing he’s an avid fan of aussie rockers AC/DC, I ditched the standard explanation of all the variables that affect rankings and how “SEO is a long term strategy” and blah blah – and instead I quoted Bon Scott to him:

It’s a long way to the top (if you wanna rock’n’roll)

Inspired by his positive reaction I dug deeper into my collection of hard rock and metal to see if there were further teachings to be found and shared.

There was.
(You will find a link to all the music at the bottom of this post.)

1: Hallowed Be Thy Name – Iron Maiden

Maiden‘s classic number points to one of the most important and often overlooked SEO factors: A good name.

Your brand or company name can be a free ride into SEO happiness. Choose a name with your location and keyword in it, like “Oslo SEO” or “Hotel California” and your natural URLs, title tags and incoming links will automatically give you an advantage.

This requires only a willingness to be a bit boring when choosing a name …

2: Good head – Turbonegro

Norwegian denim-rockers Turbonegro weren´t talking about title tags and meta descriptions when they wrote this deathpunk anthem, but few bands know more about image and presentation than these underground favourites.

Remember that SEO is not about getting to the top of the rankings, but to get the users interacting and buying. How you look on the Search Engine Result Page determines how successful you are.

That process starts with what’s inside your head-tag. So put some work into making good titles and meta descriptions.

3: Lovercall – Danko Jones

Not only does this song have one of the best basslines in history, it also hints to one of the easiest ways of getting links; Asking your suppliers, customers, partners, employees and other´s whom you already have an established relationship to. Ask and you shall receive.

Pick up the phone or shoot them an email: Learn the lovercall, baby.

(According to Moz the number 1 and 2 ranking factors are incoming links.)

4: Don’t stop believing – Journey

Doing white hat SEO takes time, especially if competition is strong. And when you´ve done all you can and rankings don´t seem to move, this absolute legend of a song can provide some consolation.

It´s a long way to the top.

5: You’ve Got Another Thing Comin’ – Judas Priest

Juda Priest Rob Halford on a MC
Google Panda, Google Hummingbird, Google +, Google Places, Google This, Google That.

The only thing certain in the world of search engine optimization is that there will be changes and new stuff you have to learn and employ. SEO means staying updated and agile.

Or as singer Rob Halford puts it in this megahit: it’s a case of do or die. You got another thing coming.

6: Fear of the dark – Iron Maiden

Should Black hat seo be feared?

Employing it can potentially put you out of business if Google find out (and does something about it), so yes. Be sceptical about black hat techniques.

However, don’t be so afraid that you don’t dare getting to know it. You should know your enemy. There might be techniques there that can also be employed ethically.

7: Take it off – The Donnas

SEO is not about rankings, but about getting searchers to find your content and do what you want them to do, whether it is to buy, download, like or read.

If you have content that is not doing this, listen to these fine female rockers advice: Take it off!

Rule of thumb: Anything that doesn´t contribute to you reaching your goals, ACTIVELY contributes to you NOT reaching them.

8: Speed King – Deep Purple

Speed is an important factor for Google – and for users! Google openly states that their main goal is to get people the info they want as fast as possible.

This means not only making sure your load time is superfast, it also means that you should use rich snippets to allow google to put you right on the SERP. (Disclaimer: If your business is clicks: Think twice before using rich snippets)

9: Hellbelly (Jesus without the suffering) – Therapy?

Therapy? Troublegum cover
Troublegum might be the most underrated album in the history of music and in SEO context it gives a number of valuable lessons.

The first is about linkbuilding. Some think you can do SEO without linkbuilding and if you a unice offer and an abundance of creative resources at hand you might. But a competitor with the same resources and a willingness to suffer through linkbuilding will outrank you.

You cannot be an SEO savior without the suffering.

10: Trigger inside – Therapy?

Troublegum´s second lesson is that SEO is about not about rankings, but conversions, and you will never get any unless you have a “trigger inside”.

You need something that makes people take action. This includes urgency factors, uniqueness and simply being clear about what you want people to do.

Without triggers, people will procratrinate.

11: Green Manalishi – Fleetwood Mac/Judas Priest

This amazing Peter Green classic – done even more amazingly by Priest – has a fantastic line about user experience:

“You come creeping around, making me do things I don´t wanna do”

With Panda the user experience has – thankfully – become an important factor for search rankings, and we need to make sure we don´t mess up the user experience by having flash intro’s, uneccesary form fields and having users jump through hoops to get where they want.

12: Giving the dog a bone – AC/DC

Angus Young og AC/DC
Linkbaiting is a fantastic tactic, but often companies never get around to this as they think it’s about creating “viral” videos.

It´s not. It’s about giving people tools, infographics, videos etc. = content they need in a format they want. Throw them a bone and links will follow.

13: Have a drink on me – AC/DC

Isn’t it amazing how many songs AC/DC have made about SEO? In this 1980 classic they explore the concept of freemium.

The idea that people will like you better if you give them free alcohol is easy to understand, and if you have ever engaged in this activity at your local you might also have noticed that people tend to buy you alcohol back – and throw in a shot. (more on alcohol here)

In the SEO world this translates into you giving away something of value, like a report, a tool, knowledge – and people will say thank you in form of links, PR, social shares etc.

Free alcohol is a brilliant strategy to gather a huge following.

14: Diamond in the rough – Airbourne

As stated earlier, SEO is about conversions and the conversions are more likely found in the long tail. Trick is to find keywords with good traffic and low competion. So do propper keyword research and find those diamonds in the rough.

15: Aggressive Perfector – Slayer

The first song thrash gods Slayer ever recorded teaches us to always be testing – and to appreciate good guitar work!

Thing is, to really succeed online is to always be looking for that little something that increases conversions. Be an aggresive perfector.

Bonus lesson

Remember: The most important teaching to take away from the distinguished gentlemen and women of hard rock and metal is – of course – to:

Please leave a comment with – or without – your favourite metal song with SEO connotations before you head over to youtube to listen through all the wonderful songs above on my SEO Metal playlist. (play all – opens in new tab)

Things I Learnt About Online Marketing While Drinking And Having Fun

*First published on iProspects blog.

———————————————————————-

I love beer.

And wine.

And cocktails. And whisky. And … I could go on, but you get the point. Drinking with friends is a favourite activity for a lot of us.

kim and I

But have we learnt anything about marketing from all that time spent in bars and at parties?

I have. Or at least I think I have:

 

Lesson 1: An open bar is a dangerous thing. Respect it.

Being from Norway where a beer sets you back 10 dollars in most bars, an open bar is the most tempting thing in the world. Free alcohol is popular anywhere, but inexperienced drinkers everywhere have a tendency to go ape, drink with both hands and ruin the party for the rest of us.

A lot of internet marketers do the same when they find “free marketing space”. We’ve seen this in social media, and on email as well. Companies overdo the marketing and ruin the whole thing.

If I had a drink for every so called “newsletter” I get that is nothing more than a sales pitch in disguise, I’ld be Charlie Sheen by 10am every single day.

And don´t get me started on Facebook and Twitter… full of “Look at me!”-marketing.

Don´t get me wrong: It’s OK to do marketing in social media and in newsletters, but you have to do it with moderation or you´ll ruin it for yourself and possibly everyone else.

 

Lesson 2: Silence breeds quality

Trappist munk drinking beer

Some of the best beers in the world are made within the walls of Trappist monasteries by munks who devote their lives to prayer – and the noble craft of brewing.

These munks do – contrary to common belief – not live in total silence. However: they speak only when necessary and take great pride in communicating as effectively as possible. By minimising distractions they can focus on the quality of their work and their quest to receive and exercise the will of God..

Think of the trappists when designing websites. Stop giving 14 call to actions on every page, stop asking for unnecessary info in sign-up forms and stop the marketing fluffy fluff happytalk!

Instead think of how you can install more silence to your website. What can you remove to make your communication more effective?

 

Lesson 3: Always stick around for one more drink. That’s when things happen.

Who leaves the party early? Bores and people who are not really interested in being there.

Stamina is important whatever you do, and if you really want to succeed – especially in marketing segments like brand building or SEO – you have to stick with it. I´m all for flexibility and speed of change but if you’re leaving too early you´ll miss the fun.

 

Lesson 4: If she’s still ugly after seven drinks: give up.

Ugly Girl

There is a limit to how long you should stick to it if it’s not yielding results. Know when to cut your losses and look elsewhere.

 

Lesson 5: If you never heard of it – it’s probably not a good idea.

My wife has the terrible habit of ordering drinks with fancy names. “Hawaiian Honeymoon Hoedown”, “Blue Elephant tail”, “Cinnamon Tropic Infusion” ….  Sound interesting, but they all taste like shit and coconuts.

I constantly tell her that the mixing of drinks is an age-old craft, people have tried mixing alcohol with all other consumable products for centuries. The good drinks are all invented, and given names like “White Russian”, “Mojito”, “Caipirinha”, “Martini” and what have you. Names we know and love.

My point is that if some media (especially catalogue) salesman pitches you a fantastic sounding concept – and you’ve never heard of it – it’s probably not worth it.

Internet marketing is a younger craft than the consumption of alcohol, so there are exeptions. Ask for a free taster.

*For worried Scandinavians: I always end up drinking the her drinks for her. (Wasting alcohol is not an option for us up north).

 

Lesson 6: Listen to good bartenders

When asked for recommendations on “a good drink”, the best bartenders will always reply with something along this line: “Do you like them sweet or sour?”

Good bartenders know segmentation and tailoring to customer needs. They find the drink that suits you, not the drink that suits them.

Being interested about what the customer actually wants is a very profitable habit.

 

Lesson 7: If you wanna get to heaven you gotta raise a little hell

Raise hell or go home!

Drinking and raising hell is a very important factor in growing up and evolving as a human beeing. You have to test limits and boundaries and find out where you fit in.

A lot of marketers – especially consultants – are far too afraid to offend managers to get real results. They compromise and never try new stuff as they are too scared of failing.  We need to be braver.

PS: If you wanna get to heaven (you gotta raise a little hell) is also a fantastic song by cowpunk outfit Nine Pound Hammer.

 

Lesson 8: Always buy the first round

Buy someone a beer, and they will buy you a beer back. And throw in a shot! or a Fernet.

The concept of freemium is well established in the software business, as it is in the “first fix free” drug dealing business, but can it work for everybody? You bet – just look at the rise of content marketing – it is built around giving out knowledge. And nobody knows your business more than you – so start a blog, write a whitepaper or a presentation.

Point is: Giving is a great way to build trust and start a relationship. Give the idea – sell the system.

I remember buying a round of jello shots to a group of Dutch and South African backpackers in Ios, Greece. Turned out one of the best nights out ever. I was getting free drinks left and right. Still email them once in a while. But that night also taught me:

The liver is evil

Lesson 9: NEVER try to outdrink a guy wearing a “The Liver is Evil and must be Punished” T-shirt

I love competition, but some battles you just can’t win. In search, small boutique hotels could never outrank sites like hotels.com or the big hotel chains for high volume searches in Google. And they could never match their PPC or display ad budgets.

So … am I saying they should just give up?

No. But we have to be smart on where we choose to compete. If we can find longtail phrases and get a result, thats great! Can we tell better stories than our competitors, fantastic! And for a small boutique hotel there´s Tripadvisor where size doesn´t matter.

 

Lesson 10: Too much will kill you

Over time too much alcohol will kill you, and it’s the same with marketing. If you send emails too often, people will ignore them. If you over-SEO your website, Google will throw you out. If you have too many call to actions on your site people will choose the wrong one or give up choosing.

For the PPC-lovers: A friend of mine was doing PPC for a company that’s in the kid’s birthdays business. So he used adwords keyword tool to generate hundreds of varieties around the term “birthday” and thought “I’ll just select all, throw them in there and see what works.” What he forgot was that he had dynamic keyword insertion in his ads – so some of them read: “Hitler’s Birthday: Celebrate it at [Client’s Brand]“..

Market responsively!

 

Lesson 11: Use a measuring tool

Bartending is a craft, not an art. They use measuring tools to get their mix right.

We still come across huge companies that are not using analytics. Who don’t know which part of their online marketing works, or how the different tactics play together. Who have no idea which terms they are findable for and who even run PPC campaigns without knowing which terms or ads are driving conversions.

Use analytics or you’ll end up with a marketing mix that is either too sweet or to sour – if drinkable at all!

 

Lesson 12: Never use prefab cream

Nothing beats a good Irish Coffee on cold winter nights, but ordering this drink is always done with a bit of fear. Are you getting the delightful smooth coffee drink, or are you getting the awful prefab aerosol cream version that goes flat after 30 seconds?

Stockphotoes are the aerosol cream of internet.

Men in suits shaking hands? Politically correct/Ethnical diverse workgroups discussing graphs? Older boss younger employee laughing and pointing at computer screens?  Stockphotoes do the same to your website as prefab cream does to Irish Coffee: Makes it bland and tasteless!

ekte irish coffee

Lesson 13: Add some ice

I’m all for being as effective and to the point as possible. A lot of companies overdesign and overemotionalize their marketing when what they really need to do is just say “This is the product. Here´s what it does for you. Click here to buy”.

Simple.

However, some go full monty – and though effective for some time, the overly simple websites become boring. You have to add some ice, some coolness, to keep people coming back.

 

Lesson 14: Creative constraints

Ever had a brew in your hand and no opener in sight? I know about 50 ways to open a beer without a bottle opener. I can use teeth, shoes, lighters, knives, spoons, another bottle, belts, iphones … well, I stopped myself that time, but the point is:

When you remove the tool you normally use – it forces you to be creative.

So think: How would you do marketing if you had no money? Or if you had no website? or if…

 

Lesson 15: Too drunk to fuck

Sorry about the expletives, but if you haven’t heard Nouvelle Vagues version of Dead Kennedys’ punk anthem “Too drunk to fuck” you seriously need to reconsider your musical priorities. It is a thing of beauty.

Some of us have experienced this side effect of too much drink – and as marketers we need to take heed: Sometimes we are too much in love with our marketing that we forget about the end product.

 

Lesson 16: You forget the good times

There are many negative effects of drinking too much, and blackouts are one of them.

One of the greatest sins in marketing is that we stop doing the stuff that works, we forget doing what we were doing when we’re successful as we chase the next big idea. We just ride the wave. And then jump on the next one. And the next one. And the next one. (Watch the movie “Hangover” for more description on this issue.)

And then: In our quest for new and improved ROI we stop doing the stuff that got us in a position to try all this new stuff.

In my work I’ve come across people who stopped:

  • linking their very popular niche blog to their main site.
  • stopped sending newsletters (Because they got too many email responses!!!!)
  • removed repeating call to actions from their salespages (to clean it up)
  • quit putting ads in their local newspaper

Sometimes the new stuff more then compensate for “the old boring stuff”, but sometimes new stuff proves to be something that just work in a little window of time, and then you sit there panicking.

Should you find yourself in this situation, ask yourself — what did we do differently last year? Or five years ago? Why did we stop? What has changed?

If you are new in the organization ask the senior people – and do not limit yourself to senior marketing people or executives – you’ll get the best reality checks from people in the warehouse, on customer service or my favourite: Economy seniors. (They usually stay at firms for long periods, keep their eyes on the numbers, and get the job on analyzing stuff that doen’t work!) These people can tell you what has worked well in the past, as well as explain why you stopped. Listen to them, they are sober friends the morning after.

Inspiration

These people in some way or another inspired these lessons and/or deserve a thank you:

Leave a comment here or invite me over for drinks at @kaaregarnes

Kåre Garnes enjoying a beer in Sogndal

En modell for designforståelse/-modenhet

Enkelte ser på (web)design som dekorasjon av innhold, mens det egentlig burde være et verktøy for å løse strategiske utfordringer.

Min erfaring er i alle fall at design ofte havner i bakgrunnen og kommer for sent med i webutviklingsprosessen, mye på grunn av at høylytte søkemotorspesialister og brukervennlighetsfantaster tror at design er fienden til gode, søkemotorvennlige nettsider. (Jeg var en av dem!)

4 nivåer av designforståelse/-modenhet

Vanlig misforståelse:

Designer = someone who walks around in black turtlenecks and makes things look pretty

I frustrasjon over denne misoppfattelsen lagde Jess McMullin en modell over ulike modenhetsnivåer i design. Den har jeg lyst å dele.

Modell over designmodenhet

Modellen dreier seg om en virksomhets modenhetsnivå/forståelse, men jeg tror den kan brukes på individnivå også.

NB: Jeg sidestiller forståelse og modenhet, noe som ikke er helt riktig, men for meg begynner modenhet med forståelse.

Her er modellen med mine betraktninger:

Nivå 1: Ubevisst

“No conscious design.”

design niv 1

Noen har ikke noe forhold til design eller innser ikke verdien av det. Resultatet blir det en kan kalle “design by default”. Det blir som det blir.

Her har vi i webbransjen en oppdragerrolle, men vi skal være klar over at dette også er et ressursspørsmål. Design koster. Og da snakker jeg ikke bare om penger, men også om tid og kompetanse.

Nivå 2: Design = hip og kul

Design er noe en legger på i etterkant. Sminke.

design niv 2
Mange med eksisterende websider finner ut at de vil ha en “redesign”, men det de mener er ofte at de vil ha “ny stil”. De vil ha en “facelift”. De vil ha en “kulere” webside. Dekorasjon.

Mitt inntrykk er at det er mange som har denne innstillingen til design. Kanskje fordi design-begrepet har blitt misbrukt av mote-industrien hvor design handler om trender og er noe enhver kjendis kan gjøre…

Eller kanskje designerne rett og slett ikke har funnet veien til ledergruppene og fått synliggjort sin “business value” – jeg vet ikke. Men design er for mange synonymt med “hip og kul”; ”Vi vil være vår bransjes Apple.“ Den mentaliteten må vi endre på hvis design skal tas på alvor.

Jeg tror nøkkelen til dette ligger i forståelse, i bedre artikulering av hva designere egentlig gjør. Designprosessen. Hva ligger bak valgene som tas?

Jo bedre forståelse for prosessene bak, jo mer gjennomslag får god design.

Nivå 3: Funksjon og form

Design får ting til å fungere bedre.

design niv 3

På dette modenhetsnivået begynner design å dreie seg om å kombinere det estetiske og det funksjonelle. Om å forsterke interaksjonen og informasjonsarkitekturen som er satt. Om å ta en eksisterende løsning og gjøre den bedre.

Men det handler altså fremdeles om å gjøre forbedringer. På dette nivået brukes ikke design til innovasjon, men til å komme frem til en optimal versjon av den eksiterende løsningen.

Dette er nivået de fleste (web)utviklere er på når deadlinene suser imot oss – da er vi mest opptatt av å få ting til å fungere på en måte som kunden er fornøyd med. Og det er greit. Vi vil nok proklamere at vi er på nivå 4 og kanskje 5 – det er der hjertet er – men mye av businessen ligger på å “få ting til å fungere.”

NB: Mange lever veldig lykkelige på dette nivået, men skal en få større gjennomslag hos kunder eller i egen organisasjon så må en løfte designforståelsen og modenheten litt til.

Nivå 4: Problemløsing

Design finner nye muligheter ved å utforske og løse eksisterende problemer.

design niv 4

Dette modenhetsnivået drar design opp på et strategisk plan. Design er med å utforske ulike måter å nå målene en setter seg.

På dette nivået begynner design for alvor å handle om hvordan ting fungerer – ikke bare hvordan tdet ser ut. Design blir en viktig brikke for å gjøre strategi til handling.

Det er her design er spennende. Syns jeg. Gode designere tenker veldig annerledes enn innholdshoder som meg, og den visuelle innfallsvinklingen kan ofte gi mye enklere løsninger på å skape hurtig måloppnåelse.

Men det setter krav til designerens helhetsforståelse og til kommunikasjonsevner. Skal designeren virkelig kunne bidra må de forstå virksomhetens forretningsmål og strategi.

Og virksomheten må på sin side legge til rette for at designeren får mulighet til å bidra: Design må involveres tidlig. Være involvert i strategiprosessen.

Det krever samarbeid og læring over tid = Modenhet.

 Nivå 5: Design = strategi

Jess McMullin mener det finnes et nivå der design gjennomsyrer organisasjonen og er styrende for den strategiske tankegangen. Her går design fra å være en måte å løse strategiske utfordringer på til å være det som styrer hva strategien skal være. Design blir organisasjonskultur.

Jeg mener at hvis en definerer en forretningsstrategi utfra design og ikke forretningsmessige utfordringer så skal en være jækla heldig om en ikke tryner i første konjunkturnedgang.

McMullin hevder også at disruptiv innovasjon «bor» på nivå 5, men jeg mener disruptiv innovasjon handler mer om kundeinnsikt og behovsforståelse. (Og som oftest markedsleders arroganse.)

Men det kan jo henge sammen med min manglende designmodenhet, for her føler jeg at det er noen koblinger jeg ikke forstår. Jeg vet at enkelte vil si «Tenk Apple», men for meg handler Apple om enkelhet og creative constraints. Brukerfokus.

Setter pris på innspill som kan løfte min forståelse for nivå 5!

Kåre Garnes

3 sikre måter å tape penger på i et webprosjekt

Det er mange måter å tape penger i et webprosjekt. Her er 3 sikre tapsteknikker

1: Velg teknologi før du finner ut hvilke utfordringer websiden skal løse

Hvis du starter webprosjektet med å velge teknologi, så må du også kjøpe teknologi som dekker alle mulige slags eventualiteter. Da risikerer du å kjøpe inn en stor ehandels-løsning, mens det du egentlig trenger kanskje er en enkel side med et godt kontaktskjema.

Løsning: Finn ut hva du – og brukerne – har behov for før du kjøper teknologien. Lag en webstrategi.

3: Undervurder viktigheten av prosjektledelse

Dyktige fagfolk vil alltid streve etter å gjøre jobben sin 100%, men er det noe vi vet så er det at websider aldri blir 100% ferdig. Fagfolk trenger rammer og mål for å levere. På samme måte vil alltid du som kunde alltid kunne finne nye spennende ting å sette inn i prosjektet, men du må ikke undervurdere verdien av Time to Market. Jo før du lanserer jo før kan du tjene penger.

Løsning: Hyr en dyktig prosjektleder som prioriterer tid, setter rammer, synliggjør konsekvensene av endringer og i tillegg setter krav til deg som kunde. Da unngår du at lanseringsdato utsettes, kostnadene løper løpsk, og den potensielle gevinsten av de nye sidene forsvinner.

Sett deg forøvrig inn i 70-20 regelen.

3: Begynn med de vanskelige, tidkrevende tingene

Mange blir så teknologikåte og «caught up in the buzz» at de setter i gang med å lage Facebookspill, Iphoneapplikasjoner og avanserte integrasjoner med alskens ERP-systemer og databaser.

Samtidig glemmer de å lage en «kontakt oss» side som gir kundene et nummer å ringe og en enkel måte å finne frem til de fysiske butikkene. Eller en glemmer å lage en nyhetsbrevløsning som sikrer at de trofaste «opt-in»-kundene får med seg når det er nye tilbud på gang.

Løsning: Bruk alltid dette prioriteringsskjemaet:
Prioriter det som er enkelt og gir gevinst. Så kan du ta det vanskelige etterhvert.

På den måten kan du mye lettere si nei til «nice to have» features og komme i gang med det som virkelig skaper verdi for virksomheten.

Kåre Garnes

Skal du skrive kort eller langt?

Hva konverterer best? Kort tekst eller lang tekst?

Mange webkonsulenter (Jeg var en av dem) påstår at en skal skrive kort «fordi folk ikke har tid til å lese lange tekster på nett«.

Dette er bullshit. Det folk ikke har tid til er å lese tekster som ikke gir dem svar på det de lurer på.

Korte tekster er supre til å selge inn produkter som er enkle å forstå. Eller som folk allerede kjenner ut og inn og har veldig lyst på. Du trenger ikke veldig mange ord for å selge Cola.

Men for litt mer kompliserte produkter og tjenester vil en kort tekst bare pirke i nysgjerrigheten og gi flere spørsmål. De spørsmålene vil vi ha besvart før vi kjøper/konverterer.

illustrasjonsfoto - puslespillbit

En kort tekst om en abstrakt tjeneste vil bare gi folk et hint om at det finnes et mye større og mer sammensatt bilde.

Tekst på web handler nemlig ikke om lengde eller tiden det tar å lese. Teksten er ikke der for å fylle små eller store flater. Teksten er der for å forenkle tankearbeidet potensielle kunder rmå legge ned før de bestemmer seg for å kjøpe.

Dette er så viktig at jeg gjentar det med fete typer:

Teksten er der for å forenkle tankearbeidet potensielle kunder må legge ned før de bestemmer seg for å kjøpe.

Så når du lager knallgode tekster: Tenk igjennom om du besvarer alle spørsmålene folk lurer på. Tenk igjennom om du med teksten gir folk hele bildet eller bare en puslebit som  sender dem ut i Google på leting etter svarene.

Don’t make me think!

Kåre Garnes