Hvorfor Indiana Jones skriver bedre titteltagger og metabeskrivelser enn deg

Titteltagg og metabeskrivelse bør ikke forgylles

Indiana Jones står sammen med nazi-kollaboratøren Walter Donovan i en hule fylt med ulike beger. Noen er store og forgylte med fristende juveler, mens andre er små og enkle. Ett av dem har tilhørt Jesus og er linken til gudommelig makt. Men hvilket? Hvordan skal de velge hvilken beger/hvilken link de skal følge?

Titteltaggen og metabeskrivelsen er det eneste som står mellom dem som googler og din nettside. Hvordan skal du formulere deg for å sikre at brukerne velger din oppføring slik at de velger din oppføring og ikke klikker over eller under og går inn i evig fortapelse?

 

SEO-verdien av en god titteltagg

Titteltaggen er det viktigste ranking-elementet på siden din. Hvis du ønsker å bli nummer 1 i Google for ordet ”webstrategi” eller ”Reise til Cuba” så må du bruke det i tittelen.

Eyetrackingstudier viser at vi scanner de første ordene i SERPET

Eyetrackingstudier viser også at vi skummer søkeresultatsider (SERP – Search Engine Result Page).  Tommelfingerregelen er derfor å ha søkeordet/triggerordet først i tittelen. Men dette er noe som bør testes. Ta også hensyn til hvordan de andre oppføringene i SERPet ser ut.

Metabeskrivelsen har ingen påvirkning på ranking, men en god metabeskrivelse vil kunne påvirke click-through og bounce rate.

Mange tenker feil når de lager titteltagger og metabeskrivelser


Skurken Walter Donovan tenker at drikkebegeret til Jesus må være storslagent og forgylt, men blir brutalt redusert til aske når han tar en slurk av det. ”He chose … poorly” sier korsfarer-vakten lakonisk.

La Donovans skjebne være en reminder om at titteltaggen og metabeskivelsen ikke er reklame. Vær veldig forsiktig med å smøre på med adjektiver og salgsbudskap.

Tittel og meta skal selge siden du sender dem til, ikke produktet eller tjenesten på siden. Du skal hjelpe folk å velge riktig link ved å gi en korrekt beskrivelse av siden som frister folk til å klikke. ”Dette er det du finner/kan gjøre om du klikker på denne linken”.

Jeg gjentar: Tittel og meta har som oppgave å gi et riktig bilde av siden du vil hente folk til. Overselger du risikerer du at de bare hopper rett ut igjen.

Atferdspsykologi har nøkkelen 

For at noen skal utføre en atferd er det i følge verdens ledende ekspert på atferdspsykologi – BJ Fogg – 3 ting som må være på plass: Vi må ha motivasjon, evne og en trigger.

Eller for å si det på en annen måte: Vi må ville det, forstå hvordan vi skal gjøre det og vi må trigges til å gjøre det NÅ.

Tenk på tittel og meta som en trigger. Vi skal trigge folk til å klikke. Hvordan triggere utformes varierer med motivasjonsnivå og evne.

  1. Godt motiverte som mangler kunnskap trenger en hånd å holde i. En fasilitator som viser vei. I tittel og meta handler det gjerne om termer som ”Få oversikt”, ”Enkel forklaring”, ”Rask levering”, ”Brukervennlig løsning”. Vi trigger dem ved å eliminere evne-problemet.
  2. Er målgruppen lite motivert men har gode evner/godt kunnskapsnivå, må det bygges inn motivasjon i triggeren.
  3. Veldig motiverte og evnerike trenger bare et lite signal. Brenner det på kontoret holder det med et lite exit-skilt for at du finner veien ut. I en titteltag handler det mest om riktig bruk av søkeord og å holde det enkelt.
  4. Ingen trigger biter på dem som verken har motivasjon eller evner. Du får ikke meg til å svømme den engelske kanalen uansett hva du lokker med.

BJ Foggs triggere

Så hvordan er atferdspsykologien i et søk? 

Motivasjon og evne vil variere, men vi kan anta at det er en viss grad av motivasjon tilstede. Ellers ville en aldri ha googlet.

Vi kan også anta at det ofte er litt mindre evne tilstede. Hvis evnen var 100% hadde de ikke trengt å gjøre ett søk.

Min påstand: Flere bør utforme titteltagg og metabeskrivelse som en fasilitator-trigger. Eller en guide om en er kjent med skill-will matrisen.

Alt for mange behandler tittel og meta som en skrikende reklameplakat når de egentlig burde se på det som en enkel bruksanvisning. Bruk Adwords til reklamebudskapet og la din organiske oppføring i søkeresultatet virkelig stå for den siden du sender folk til.

Indianas Jones livreddende tips: Forstå personas

I Indiana Jones og det siste korstog definerte Walter Donovan Jesus som ”The Son of God” og valgte et storslagent drikkebeger av gull, mens arkeologen Jones ga han personaen ”son of a carpenter” og valgte – helt riktig – et enkelt trebeger.

Personas er en måte å personliggjøre segmenteringen din, slik at den blir enklere å forholde seg til for dem som lager innhold. Rett å slett og samle de store kunde-/brukergruppene i en fiktiv person eller arketype. UX-folk bruker det til å kvalitetssikre at de lager nettsider for målgruppen og ikke for seg selv.

Det mange glemmer er at UX, eller brukeropplevelse som det heter på norsk, starter i søkeresultatet med en tittel og metabeskrivelse som appellerer til din valgte målgruppe. Du må trigge folk og du må trigge de folkene du ønsker og trigge. Ved å bruke personas blir den jobben mye enklere.

Personas kan en bruke uker og måneder på å definere, men på samme måte som Indiana Jones trenger du ikke alltid en helt 100% gjennomarbeidet personas for å skrive tittel og meta, men du kan tenke over noen av disse elementene:

Kjønn og aldersgruppe: Dette vil hjelpe deg å finne riktig tone

Motivasjon/mål med besøket: Hvor er de i kjøpsprosessen? Hva er de ute etter? Kjøp? Oversikt? Inspirasjon? Priser? Kunnskap? Dette vil gi deg gode setninger å bruke i metabeskrivelsen.

Evne/Kunnskapsnivå: Snakker du til eksperter som om de var nybegynnere mister de tillit og gidder IKKE å klikke på linken din. Og bruker du fagsjargong til nybegynnere så  skjønner de deg ikke..

Choose wisely.

PS: Les gjerne DIY User Personas for en dypere forståelse av personas og besøk http://www.behaviormodel.org/ for å lære mer om atferdspsykologi.

Kåre Garnes

15 SEO lessons from hard rock & metal

*First published on iProspects blog.

———————————————————————-

By Kåre Garnes@kaaregarnes

SEO Lessons from hard rock & metal

Ever wondered how much longer it will be before your SEO efforts are yielding results?

seo lessons from hard rock and metal

So was a client of mine, frustrated by seeing only minor improvements three months in. Knowing he’s an avid fan of aussie rockers AC/DC, I ditched the standard explanation of all the variables that affect rankings and how “SEO is a long term strategy” and blah blah – and instead I quoted Bon Scott to him:

It’s a long way to the top (if you wanna rock’n’roll)

Inspired by his positive reaction I dug deeper into my collection of hard rock and metal to see if there were further teachings to be found and shared.

There was.
(You will find a link to all the music at the bottom of this post.)

1: Hallowed Be Thy Name – Iron Maiden

Maiden‘s classic number points to one of the most important and often overlooked SEO factors: A good name.

Your brand or company name can be a free ride into SEO happiness. Choose a name with your location and keyword in it, like “Oslo SEO” or “Hotel California” and your natural URLs, title tags and incoming links will automatically give you an advantage.

This requires only a willingness to be a bit boring when choosing a name …

2: Good head – Turbonegro

Norwegian denim-rockers Turbonegro weren´t talking about title tags and meta descriptions when they wrote this deathpunk anthem, but few bands know more about image and presentation than these underground favourites.

Remember that SEO is not about getting to the top of the rankings, but to get the users interacting and buying. How you look on the Search Engine Result Page determines how successful you are.

That process starts with what’s inside your head-tag. So put some work into making good titles and meta descriptions.

3: Lovercall – Danko Jones

Not only does this song have one of the best basslines in history, it also hints to one of the easiest ways of getting links; Asking your suppliers, customers, partners, employees and other´s whom you already have an established relationship to link to you. Ask and you shall receive.

Pick up the phone or shoot them an email: Learn the lovercall, baby.

(According to Moz the number 1 and 2 ranking factors are incoming links.)

4: Don’t stop believing – Journey

Doing white hat SEO takes time, especially if competition is strong. And when you´ve done all you can and rankings don´t seem to move, this absolute legend of a song can provide some consolation.

It´s a long way to the top.

5: You’ve Got Another Thing Comin’ – Judas Priest

Juda Priest Rob Halford on a MC
Google Panda, Google Hummingbird, Google +, Google Places, Google This, Google That.

The only thing certain in the world of search engine optimization is that there will be changes and new stuff you have to learn and employ. SEO means staying updated and agile.

Or as singer Rob Halford puts it in this megahit: it’s a case of do or die. You got another thing coming.

6: Fear of the dark – Iron Maiden

Should Black hat seo be feared?

Employing it can potentially put you out of business if Google find out (and does something about it), so yes. Be sceptical about black hat techniques.

However, don’t be so afraid that you don’t dare getting to know it. You should know your enemy. There might be techniques there that can also be employed ethically.

7: Take it off – The Donnas

SEO is not about rankings, but about getting searchers to find your content and do what you want them to do, whether it is to buy, download, like or read.

If you have content that is not doing this, listen to these fine female rockers advice: Take it off!

Rule of thumb: Anything that doesn´t contribute to you reaching your goals, ACTIVELY contributes to you NOT reaching them.

8: Speed King – Deep Purple

Speed is an important factor for Google – and for users! Google openly states that their main goal is to get people the info they want as fast as possible.

This means not only making sure your load time is superfast, it also means that you should use rich snippets to allow google to put you right on the SERP. (Disclaimer: If your business is clicks: Think twice before using rich snippets)

9: Hellbelly (Jesus without the suffering) – Therapy?

Therapy? Troublegum cover
Troublegum might be the most underrated album in the history of music and in SEO context it gives a number of valuable lessons.

The first is about linkbuilding. Some think you can do SEO without linkbuilding and if you a unice offer and an abundance of creative resources at hand you might. But a competitor with the same resources and a willingness to suffer through linkbuilding will outrank you.

You cannot be an SEO savior without the suffering.

10: Trigger inside – Therapy?

Troublegum´s second lesson is that SEO is about not about rankings, but conversions, and you will never get any unless you have a “trigger inside”.

You need something that makes people take action. This includes urgency factors, uniqueness and simply being clear about what you want people to do.

Without triggers, people will procrastrinate.

11: Green Manalishi – Fleetwood Mac/Judas Priest

This amazing Peter Green classic – done even more amazingly by Priest – has a fantastic line about user experience:

“You come creeping around, making me do things I don´t wanna do”

With Panda the user experience has – thankfully – become an important factor for search rankings, and we need to make sure we don´t mess up the user experience by having flash intro’s, uneccesary form fields and having users jump through hoops to get where they want.

12: Giving the dog a bone – AC/DC

Angus Young og AC/DC
Linkbaiting is a fantastic tactic, but often companies never get around to this as they think it’s about creating “viral” videos.

It´s not. It’s about giving people tools, infographics, videos etc. = content they need in a format they want. Throw them a bone and links will follow.

13: Have a drink on me – AC/DC

Isn’t it amazing how many songs AC/DC have made about SEO? In this 1980 classic they explore the concept of freemium.

The idea that people will like you better if you give them free alcohol is easy to understand, and if you have ever engaged in this activity at your local you might also have noticed that people tend to buy you alcohol back – and throw in a shot. (more on alcohol here)

In the SEO world this translates into you giving away something of value, like a report, a tool, knowledge – and people will say thank you in form of links, PR, social shares etc.

Free alcohol is a brilliant strategy to gather a huge following.

14: Diamond in the rough – Airbourne

As stated earlier, SEO is about conversions and the conversions are more likely found in the long tail. Trick is to find keywords with good traffic and low competion. So do proper keyword research and find those diamonds in the rough.

15: Aggressive Perfector – Slayer

The first song thrash gods Slayer ever recorded teaches us to always be testing – and to appreciate good guitar work!

Thing is, to really succeed online is to always be looking for that little something that increases conversions. Be an aggresive perfector.

Bonus lesson

Remember: The most important teaching to take away from the distinguished gentlemen and women of hard rock and metal is – of course – to:

Please leave a comment with – or without – your favourite metal song with SEO connotations before you head over to youtube to listen through all the wonderful songs above on my SEO Metal playlist. (play all – opens in new tab)