En modell for designforståelse/-modenhet

Enkelte ser på (web)design som dekorasjon av innhold, mens det egentlig burde være et verktøy for å løse strategiske utfordringer.

Min erfaring er i alle fall at design ofte havner i bakgrunnen og kommer for sent med i webutviklingsprosessen, mye på grunn av at høylytte søkemotorspesialister og brukervennlighetsfantaster tror at design er fienden til gode, søkemotorvennlige nettsider. (Jeg var en av dem!)

4 nivåer av designforståelse/-modenhet

Vanlig misforståelse:

Designer = someone who walks around in black turtlenecks and makes things look pretty

I frustrasjon over denne misoppfattelsen lagde Jess McMullin en modell over ulike modenhetsnivåer i design. Den har jeg lyst å dele.

Modell over designmodenhet

Modellen dreier seg om en virksomhets modenhetsnivå/forståelse, men jeg tror den kan brukes på individnivå også.

NB: Jeg sidestiller forståelse og modenhet, noe som ikke er helt riktig, men for meg begynner modenhet med forståelse.

Her er modellen med mine betraktninger:

Nivå 1: Ubevisst

“No conscious design.”

design niv 1

Noen har ikke noe forhold til design eller innser ikke verdien av det. Resultatet blir det en kan kalle “design by default”. Det blir som det blir.

Her har vi i webbransjen en oppdragerrolle, men vi skal være klar over at dette også er et ressursspørsmål. Design koster. Og da snakker jeg ikke bare om penger, men også om tid og kompetanse.

Nivå 2: Design = hip og kul

Design er noe en legger på i etterkant. Sminke.

design niv 2
Mange med eksisterende websider finner ut at de vil ha en “redesign”, men det de mener er ofte at de vil ha “ny stil”. De vil ha en “facelift”. De vil ha en “kulere” webside. Dekorasjon.

Mitt inntrykk er at det er mange som har denne innstillingen til design. Kanskje fordi design-begrepet har blitt misbrukt av mote-industrien hvor design handler om trender og er noe enhver kjendis kan gjøre…

Eller kanskje designerne rett og slett ikke har funnet veien til ledergruppene og fått synliggjort sin “business value” – jeg vet ikke. Men design er for mange synonymt med “hip og kul”; ”Vi vil være vår bransjes Apple.“ Den mentaliteten må vi endre på hvis design skal tas på alvor.

Jeg tror nøkkelen til dette ligger i forståelse, i bedre artikulering av hva designere egentlig gjør. Designprosessen. Hva ligger bak valgene som tas?

Jo bedre forståelse for prosessene bak, jo mer gjennomslag får god design.

Nivå 3: Funksjon og form

Design får ting til å fungere bedre.

design niv 3

På dette modenhetsnivået begynner design å dreie seg om å kombinere det estetiske og det funksjonelle. Om å forsterke interaksjonen og informasjonsarkitekturen som er satt. Om å ta en eksisterende løsning og gjøre den bedre.

Men det handler altså fremdeles om å gjøre forbedringer. På dette nivået brukes ikke design til innovasjon, men til å komme frem til en optimal versjon av den eksiterende løsningen.

Dette er nivået de fleste (web)utviklere er på når deadlinene suser imot oss – da er vi mest opptatt av å få ting til å fungere på en måte som kunden er fornøyd med. Og det er greit. Vi vil nok proklamere at vi er på nivå 4 og kanskje 5 – det er der hjertet er – men mye av businessen ligger på å “få ting til å fungere.”

NB: Mange lever veldig lykkelige på dette nivået, men skal en få større gjennomslag hos kunder eller i egen organisasjon så må en løfte designforståelsen og modenheten litt til.

Nivå 4: Problemløsing

Design finner nye muligheter ved å utforske og løse eksisterende problemer.

design niv 4

Dette modenhetsnivået drar design opp på et strategisk plan. Design er med å utforske ulike måter å nå målene en setter seg.

På dette nivået begynner design for alvor å handle om hvordan ting fungerer – ikke bare hvordan tdet ser ut. Design blir en viktig brikke for å gjøre strategi til handling.

Det er her design er spennende. Syns jeg. Gode designere tenker veldig annerledes enn innholdshoder som meg, og den visuelle innfallsvinklingen kan ofte gi mye enklere løsninger på å skape hurtig måloppnåelse.

Men det setter krav til designerens helhetsforståelse og til kommunikasjonsevner. Skal designeren virkelig kunne bidra må de forstå virksomhetens forretningsmål og strategi.

Og virksomheten må på sin side legge til rette for at designeren får mulighet til å bidra: Design må involveres tidlig. Være involvert i strategiprosessen.

Det krever samarbeid og læring over tid = Modenhet.

 Nivå 5: Design = strategi

Jess McMullin mener det finnes et nivå der design gjennomsyrer organisasjonen og er styrende for den strategiske tankegangen. Her går design fra å være en måte å løse strategiske utfordringer på til å være det som styrer hva strategien skal være. Design blir organisasjonskultur.

Jeg mener at hvis en definerer en forretningsstrategi utfra design og ikke forretningsmessige utfordringer så skal en være jækla heldig om en ikke tryner i første konjunkturnedgang.

McMullin hevder også at disruptiv innovasjon «bor» på nivå 5, men jeg mener disruptiv innovasjon handler mer om kundeinnsikt og behovsforståelse. (Og som oftest markedsleders arroganse.)

Men det kan jo henge sammen med min manglende designmodenhet, for her føler jeg at det er noen koblinger jeg ikke forstår. Jeg vet at enkelte vil si «Tenk Apple», men for meg handler Apple om enkelhet og creative constraints. Brukerfokus.

Setter pris på innspill som kan løfte min forståelse for nivå 5!

Kåre Garnes

3 sikre måter å tape penger på i et webprosjekt

Det er mange måter å tape penger i et webprosjekt. Her er 3 sikre tapsteknikker

1: Velg teknologi før du finner ut hvilke utfordringer websiden skal løse

Hvis du starter webprosjektet med å velge teknologi, så må du også kjøpe teknologi som dekker alle mulige slags eventualiteter. Da risikerer du å kjøpe inn en stor ehandels-løsning, mens det du egentlig trenger kanskje er en enkel side med et godt kontaktskjema.

Løsning: Finn ut hva du – og brukerne – har behov for før du kjøper teknologien. Lag en webstrategi.

3: Undervurder viktigheten av prosjektledelse

Dyktige fagfolk vil alltid streve etter å gjøre jobben sin 100%, men er det noe vi vet så er det at websider aldri blir 100% ferdig. Fagfolk trenger rammer og mål for å levere. På samme måte vil alltid du som kunde alltid kunne finne nye spennende ting å sette inn i prosjektet, men du må ikke undervurdere verdien av Time to Market. Jo før du lanserer jo før kan du tjene penger.

Løsning: Hyr en dyktig prosjektleder som prioriterer tid, setter rammer, synliggjør konsekvensene av endringer og i tillegg setter krav til deg som kunde. Da unngår du at lanseringsdato utsettes, kostnadene løper løpsk, og den potensielle gevinsten av de nye sidene forsvinner.

Sett deg forøvrig inn i 70-20 regelen.

3: Begynn med de vanskelige, tidkrevende tingene

Mange blir så teknologikåte og «caught up in the buzz» at de setter i gang med å lage Facebookspill, Iphoneapplikasjoner og avanserte integrasjoner med alskens ERP-systemer og databaser.

Samtidig glemmer de å lage en «kontakt oss» side som gir kundene et nummer å ringe og en enkel måte å finne frem til de fysiske butikkene. Eller en glemmer å lage en nyhetsbrevløsning som sikrer at de trofaste «opt-in»-kundene får med seg når det er nye tilbud på gang.

Løsning: Bruk alltid dette prioriteringsskjemaet:
Prioriter det som er enkelt og gir gevinst. Så kan du ta det vanskelige etterhvert.

På den måten kan du mye lettere si nei til «nice to have» features og komme i gang med det som virkelig skaper verdi for virksomheten.

Kåre Garnes

3 web strategy lessons from New York Dolls

My music wall with among others NY Dolls

Intro: New York Dolls for dummies

Morrissey once described New York Dolls as “the unluckiest band on the planet”, and he was right. Every time they were on the brink of success, they were hit by death, internal fighting or managers with a completly different agenda. Like the notorious Malcolm McLaren, who was really more of a situationist than a manager. Dear Malcolm dressed them up in red leather and made them use a Soviet flag as backdrop… America was not ready for a «communist» band in 1975. (Two years later McLaren did a more successful situationist style setup with the Sex Pistols…)

New York Dolls layed the foundation for punk with their raw energy and simplistic approach. They inspired bands like Ramones, Kiss, Smiths, The Clash, Guns ‘n’ Roses and a host of others we all love and cherish. Everybody should own a New York Dolls album.

But what the heck can they teach us about web strategy?

Well – for those who know how to listen, everyone is a guru – and these three songs I find illustrate some of the more important things to consider if you want to succeed online.

1. Personality Crisis (Content Strategy)

Have you be sold on so much trendy crap that you can´t really see your content from all the bells and whistles? Is your company one of those who seem really cool and friendly on Facebook or in banner ads, but your web or mobile site is stale and unresponsive?

 • “Personality Crisis – you got it while it was hot
  But now frustration and heartache is what you got”

Originally written – I believe – as a digg on a growing «Let’s go to the shrink» trend in seventies America, but it’s the same with websites today. There are too many companies using their website as a digital graveyard for old initiatives and outdated content. Others have one look and feel on their business site, another on campaign sites and a third on Facebook where they let the social media guys run amok.

If you jump on every trend, if you create content without foundation in a solid core strategy, you’ll end up with a scizophrenic website / online presence, overgrown with functionality and content you can’t possibly maintain.

What you should do:
Develop a web strategy rooted in your company’s mission and values. Find out how you are going to use online to reach business goals and make decisions on new stuff based on that strategy. Remember that everything that doesn’t contribute to reaching your goals, ACTIVELY contributes to NOT reaching them.

Puss n boots (Graphic Design)

Puss in boots is originally a french fairytale about a cat helping his penniless master to win the princess. He succeeds in this by portraying his master as handsome, rich and generous.

Appearance is important. And online doubly so. If you don´t look trustworthy users will bounce straight back to Google or wherever they came from in a second.

The look and feel of your website is crucial to building trust, to building your brand and getting not only conversions, but return visitors. To reaching that demographic you´re aiming for.

Also – Your marketing budget might not compete with the big guns of your industry, but you CAN have a better looking website. You can LOOK LIKE one of the big guns.

As New York Dolls put it:

 • “.. you´re walking just like you’re ten feet tall!”

And they continue:

 • “Just like Puss ‘n’ Boots:
  I hope you don’t get shot for tryin’”

Which hints at another lesson: Online is about trying different stuff and doing more of what works. Try different designs. Different call to actions. Different wording. Different pictures. Different ads. But be fast to pull the plug and move on to the next idea when something doesn’t work.

3. Looking for a kiss (Call to Action)

David Johansen shows the way to a better website
Are you getting loads of traffic, but not generating any leads? Are your users disappearing without reading your well crafted content or buying your great products? Are you not pointing them in the right direction?

David Johansen have a question for you:

 • “Won’t you tell me why those kids are moving so slow?
  Is it just that they don’t have a place to go?’”

Are you giving your users

 • a button to push?
 • a link to follow?
 • a number to call?

or are you leaving them hanging around by themselves.. «Looking for a kiss»?

It´s called «Call to action» for a reason, you have to call attention to the stuff you want your users to do. «Sign up for newsletter!», «Call us now», «Read this!» «Buy now»

Thing is. And this might be a Norwegian problem: I encounter a lot of people who are afraid to sell. Afraid to «ruin» their presentation or copy with a «You can buy this here» message. But all they do is building up a need and not providing a way to fulfilling it. And how annoying isn’t it when you are ready to buy, but can’t for the life of you find out where?

 • “If I say I’m in love,
  you best believe I’m in love!”

The people who come to your website might not necessarily love you, but reading your content is a signal that they WANT to love you. So show them some ways they can express this love. Some are ready to jump in bed with you straight away and are looking for the «Buy now» button, while others want to take it slow and need some courting through newsletters or a link to some other content. Either way, your job is to make that connection easy for them.

So make your call to actions clear and available where your users need them.

Now share this article on Facebook and Twitter and then:

Author: Kåre Garnes